Từ 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ

(Tiếng Việt) 5 Ngày 4 Đêm Thái Lan